நன்றாக குரு வாழ்க குருவே துணை

Vijaya Dasami 06-10-2011.Silver Kavacham & 108 Deepa Alankaram - Duragi Siddar

Vijaya Dasami 06-10-2011.Silver Kavacham & 108 Deepa Alankaram - Duragi Siddar